2018-2019 ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԷՆ

Հիմնարկս այս տարի կրթաթոշակ պիտի տայ այն ուսանողներուն, որոնք ըստ YKSի արդիւնքին իրաւունք շահած են ուսանելու պետական համալսարաններէն մէկուն մէջ։ Գրաւոր դիմումները պէտք է կատարուին մինչեւ 19 Սեպտեմբեր 2018։

* Նախապատուութիւն պիտի տրուի այն ուսանողներուն, որոնք համալսարանի կրթական բաժնին մէջ պիտի հասնին իբր դասարանի եւ կամ ճիւղի մը ուսուցիչը (Ուսողութեան, Բնագիտութեան, Տարրաբանութեան, Մարմնամարզի, Գծագրութեան, Երաժշտութեան, Օտար Լեզուի եւլն.)։ Կրթաթոշակի յանձնախումբը պիտի քննարկէ նաեւ տարբեր բաժիններու մէջ յաջողած ուսանողներու դիմումները։

* Նկատի պիտի չառնուին այն դիմումները, որոնք կը վերաբերին հիմնարկներու կապուած համալսարաններու (Վաքըֆ Իւնիվէրսիթէլէրի) բաժիններուն (բացի % 100 կրթաթոշակ շահողներ) յետոյ առողջագիտական բաժիններուն (Բժշկական, Ատամնաբուժական, Դեղագործական, Անասնաբուժական եւլն.), Բաց Ուսուցումի (Աչըք Էօղրէթիմ) եւ Երկրորդ Ուսուցումի։

Հասցէ՝ Զաֆէր Փողոց, Մանուէլ Աբ. Թիւ 11-13/2 Բանկալթը/Իսթանպուլ

Հեռ՝ 0212 233 94 15ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԷՆ

Հիմնարկս այս տարի կրթաթոշակ պիտի տայ այն ուսանողներուն, որոնք ըստ YKSի արդիւնքին իրաւունք շահած են ուսանելու պետական համալսարաններէն մէկուն մէջ։ Գրաւոր դիմումները պէտք է կատարուին մինչեւ 19 Սեպտեմբեր 2018։

* Նախապատուութիւն պիտի տրուի այն ուսանողներուն, որոնք համալսարանի կրթական բաժնին մէջ պիտի հասնին իբր դասարանի եւ կամ ճիւղի մը ուսուցիչը (Ուսողութեան, Բնագիտութեան, Տարրաբանութեան, Մարմնամարզի, Գծագրութեան, Երաժշտութեան, Օտար Լեզուի եւլն.)։ Կրթաթոշակի յանձնախումբը պիտի քննարկէ նաեւ տարբեր բաժիններու մէջ յաջողած ուսանողներու դիմումները։

* Նկատի պիտի չառնուին այն դիմումները, որոնք կը վերաբերին հիմնարկներու կապուած համալսարաններու (Վաքըֆ Իւնիվէրսիթէլէրի) բաժիններուն (բացի % 100 կրթաթոշակ շահողներ) յետոյ առողջագիտական բաժիններուն (Բժշկական, Ատամնաբուժական, Դեղագործական, Անասնաբուժական եւլն.), Բաց Ուսուցումի (Աչըք Էօղրէթիմ) եւ Երկրորդ Ուսուցումի։

Հասցէ՝ Զաֆէր Փողոց, Մանուէլ Աբ. Թիւ 11-13/2 Բանկալթը/Իսթանպուլ

Հեռ՝ 0212 233 94 15ԺՊԻՏ Մայիս 2018ԺՊԻՏ Ապրիլ 2018ԺՊԻՏ Մարտ 2018ԺՊԻՏ Փետրուար 2018ԺՊԻՏ Յունուար 2018...ԺՊԻՏ Դեկտեմբեր 2017...ԺՊԻՏ Դեկտեմբեր 2017...ԺՊԻՏ Հոկտեմբեր 2017...
Բովանդակութիւն
bullet.gif Գլխաւոր Էջ
bullet.gif Պատմական
bullet.gif Վարչութեան Անդամներ
bullet.gif Լուրեր
bullet.gif Հեռանկար Եւ Առաքելութիւն
bullet.gif Գիրքեր
bullet.gif Ժպիտ
bullet.gif Նկարներ
bullet.gif Մանկական Գիրքեր Եւ Դասագիրքեր
bullet.gif Կապ
ՀԱՅԵՐԷՆ
bullet.gif Can't see the contents? Please download and install Armenian fonts from here
bullet.gif İçeriği göremiyor musunuz? Lütfen buraya tıklayarak Ermenice yazı tiplerini indirin ve yükleyin.
Օրացոյց
Thursday
Գիրքեր