Ուսուցչաց Հիմնարկի Վարչութեան Անդամներըàւëáõóã³Ï³Ý ²ëå³ñ¿½¿

²© ²ï»Ý³¹åÇñ ²ñ³Ù ¶²Øäàôðº²Ü

²Ý¹³Ù ܳ½³ñ¿Ã ä²È

²Ý¹³Ù êÇÉí³ ´²ø¾ð

²Ý¹³Ù سñÇ ¶²ð²¶²Þº²Ü

²Ý¹³Ù Þ³ÑÇÝ âÀܲð

²Ý¹³Ù Ü³թ³ÉÇ ä. Âàôð²â

²Ý¹³Ù ܳñօï Âàزøº²Ü

²Ý¹³Ù سñÇ Ü²ÈՃÀ


²½³ï ²ëå³ñ¿½¿

²© ²ï»Ý³å»ï ê³ñ·Çë ¶ÆôȾξâ

´© ²ï»Ý³å»ï È»õáÝ ºÀÈîÀðÀغ²Ü

´© ²ï»Ý³¹åÇñ سñdz٠îð²Øºðº²Ü

¶³ÝÓ³å³Ñ ê³ñ·Çë ¾ðøúÈ

²Ý¹³Ù ÄÇñ³Ûñ ¶²ð²¶àôȲø

²Ý¹³Ù ²ղ³õÝÇ ºԶ¾Î¾È
Բովանդակութիւն
bullet.gif Գլխաւոր Էջ
bullet.gif Պատմական
bullet.gif Վարչութեան Անդամներ
bullet.gif Լուրեր
bullet.gif Հեռանկար Եւ Առաքելութիւն
bullet.gif Գիրքեր
bullet.gif Ժպիտ
bullet.gif Նկարներ
bullet.gif Մանկական Գիրքեր Եւ Դասագիրքեր
bullet.gif Կապ
ՀԱՅԵՐԷՆ
bullet.gif Can't see the contents? Please download and install Armenian fonts from here
bullet.gif İçeriği göremiyor musunuz? Lütfen buraya tıklayarak Ermenice yazı tiplerini indirin ve yükleyin.
Օրացոյց
Sunday
Գիրքեր