ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Յուշամատեան, բառարան,

Գրական եւ Բանասիրական Գործեր

1) Յուշամատեան

Իսթանպուլահայ Վաստակաւոր Ուսուցիչներու (1968)

Խմբագութեամբ՝ Տօքթ. Վարդան Կոմիկեանի, Տօքթ. Հերմոն Արաքսի եւ Պերճ Էրզիեանի։

2) Յուշամատեան «Կոմիտաս Վարդապետ»ի (1969)

Խմբագրեց՝ Պերճ Էրզիեան

3) Յուշահանդէս «Պետրոս Դուրեան»ի (1973)

Խմբագրեց՝ Արթօ ճիւմպիւշեան

4) Եդուարդ Սիմքէշեան

ՋԱՀԱԿԻՐՆԵՐ (1973)

Հրատարակուած՝ մեկենասութեամբ Մկրտիչ Մելիքեանի

5) Հ. Արիստակէս Վրդ. Պօհճալեան

Հայերէնէ-Հայերէն

Բացատրական

ԱՌՁԵՌՆ ԲԱՌԱՐԱՆ (1975)

Կրկին շարուած (2020)

6) Հ. Արիստակէս Վրդ. Պօհճալեան

Türkçe-Ermenice Sözlük

Թրքերէնէ-Հայերէն

ԱՌՁԵՌՆ ԲԱՌԱՐԱՆ (1981)

Կրկին շարուած (2021)

7) ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ

ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ 20ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ (1985)

Խմբագրեց՝ Տօքթ. Շահնուր Շահինէր

8) 30ՐԴ. ՏԱՐԵԴԱՐՁ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ (1995)

Խմբագրեց՝ Արամ Գամպուրեան

9) ՀԱՐՑԱԽՈՅԶԻ ԱՐԹԻՒՆՔԸ (Հայերէն եւ Թրքերէն) (1995)

10) Yetvart Kovan

TÜRKÇEDEN-ERMENİCEYE TİCARİ-MALİ-EKONOMİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ (1996)

Եդուարդ Գովան

Թրքերէնէ-Հայերէն

ԱՐԵՒՏՐԱԿԱՆ-ԵԼՄՏԱԿԱՆ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԲԱՌԱՐԱՆ

(Տպագրական եւ կազմարարական ծախքը ազնուօրէն ստանձնած է հեղինակը)

11) Երուանդ Սրմաքէշխանլեան

ՆՈՐԱՎԷՊԵՐ

Թրքահայ յայտնի գրագէտ, հրապարակագիր եւ ուսուցչին՝ իր գրական անունով «Երուխան»ի, ժողովրդական բարքերու նուիրուած նորավէպերու հաւաքածոն, հրատարակուած՝ Ուսուցչաց Հիմնարկի միջոցներով 2002ին։

12) Դանիէլ Վարուժան

ՀԱՑԻՆ ԵՐԳԸ

Ականաւոր բանաստեղծին յետ մահու հրատարակուած գործն է, որուն կ՚ընկերանայ նաեւ խտասալիկ (CD) մը, Բագրատ Էսդուգեանի ասմունքով, հրատարակուած 2003ին՝ Տէր եւ Տիկին Սարգիս-Էմմա Գիւլէկէչի մեկենասութեամբ։

13) Յակոբ Մարթաեան

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Ա

Անուանի լեզուաբանին շուրջ 1500 օր տեւողութեամբ «Մարմարա» Օրաթերթին մէջ 1961էն սկսեալ հրատարակուած յօդուածաշարքին նախաքրիստոնէական շրջանէն մինչեւ Ոսկեդարու վերջ երկարող մասը (մինչեւ 484) հրատարակուած Ուսուցչաց Հիմնարկի միջոցներով 2004ին։ Խմբագրութեամբ՝ Մաքրուհի Պ.Յակոբեանի եւ Արամ Գամպուրեանի։

14) Յակոբ Մարթաեան

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Բ

Անուանի լեզուաբանին կոթողային յօդուածաշարքին Նուազման Շրջանի (505-886) վերաբերեալ մասը, հրատարակուած Տկն. Անահիտ Տիլսիզեանի մեկենասութեամբ 2005ին։ Խմբագրութեամբ՝ Մաքրուհի Պ.Յակոբեանի եւ Արամ Գամպուրեանի։

15) Մատթէոս Զարիֆեան

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՏԸՆՏԻՐ

Տարաբախտ բանաստեղծին քերթուածներէն կազմուած հաւաքածոյ մը, որուն կ՚ընկերանան Մաքրուհի Պ. Յակոբեանի եւ Սիրան Սէզայի խօսքերը Մատթէոս Զարիֆեանի մասին, հրատարակուած՝ Տէր եւ Տիկին Սարգիս-Էմմա Գիւլէկէչի մեկենասութեամբ 2005ին։

16) Վահան Թէքէեան

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՏԸՆՏԻՐ

Ականաւոր բանաստեղծին քերթուածներէն կազմուած փունջ մը, որուն կ՚ընկերանայ նաեւ Վահան Թէքեանի մասին Ռ. Հատտէճեանի բանախօսութիւնը, հրատարակուած մեկենասութեամբ Տէր եւ Տիկին Սարգիս-Էմմա Գիւլէկէչի 2005ին։ Խմբագրութեամբ՝ Մաքրուհի Պ.Յակոբեանի։

17) Լեւոն Բաշալեան

ՆՈՐԱՎԷՊԵՐ ԵՒ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հաւաքածոյ մը իրապաշտ շրջանի գլխաւոր ներկայացուցիչներէն Բաշալեանի գործերուն, որուն կ՚ընկերանայ հեղինակին կենսագրականը Մաքրուհի Պ. Յակոբեանի գրիչէն։ Հրատարակուած մեկենասութեամբ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներէն՝ Տիկին Զեփիւռ Մաճառեան-Սքալիսի 2006ին։

18) Դանիէլ Վարուժան

ՀԵԹԱՆՈՍ ԵՐԳԵՐ

Երեւելի բանաստեղծին նշանաւոր գործերէն մին, ներածականով Սեւան Տէյիրմէնճեանի, հրատարակուած մեկենասութեամբ Տիար Նշան Գարայի 2006ին։

19) Յուշամատեան

40ՐԴ. ՏԱՐԵԴԱՐՁ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ (2006)

Խմբագրեց՝ Արամ Գամպուրեան

20) ԵՐԵՔ ԱՀԱՒՈՐ ՓՈՐՁԱՆՔ (2007)

Ծխախոտը, Ալքոլը, Թմրաթոյները

Հեղինակութեամբ՝ Տոց. Դոկտ. Վարդ Շիկահերի

Մեկենասութեամբ՝ Հայկ Չիլինկիրեանի

21) Եղիա Տէմիրճիպաշեան

ՀՐԱՅՐՔ ՄՈՒԹԻՆ

Մասամբ անտիպ քերթուածներու հաւաքածոն՝ տարաբախտ բանաստեղծին, խմբագրութեամբ եւ ծանօթագրութիւններով՝ Սիրանոյշ Դւոյանի եւ Սեւան Տէյիրմէնճեանի, հրատարակուած 2008ին, մեկենասութեամբ՝ Տիկին Մաքրուհի Հիսարլըի։

22) Զապէլ Եսայեան

ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՎԵՐՋԱԼՈՅՍՆԵՐ

Պատմուածքներ եւ գրութիւններ, որոնք լոյս տեսած են զանազան թերթերու եւ պարբերականներու մէջ 1898-1908ի միջեւ, հրատարակուած 2009ին, մեկենասութեամբ՝ Տէր եւ Տիկին Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. ՍուրէնՊօղոսեաններու եւ խմբագրութեամբ՝ Գրիգոր Պըլտեանի եւ Սեւան Տէյիրմէնճեանի։

23) Յակոբ Մարթաեան

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Գ

Ե. Վերազարթնում Ու Արծաթի Դար (886-1220)։ Հրատարակուած 2009ին, ի յիշատակ Ուսուցչաց Հիմնարկի առաջին Վարչութեան անդամ Հայկ Չիլինկիրեանի, խմբագրութեամբ Մաքրուհի Պ. Յակոբեանի եւ Արամ Գամպուրեանի։

24) Յակոբ Մարթաեան

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Դ

Զ. Անկման Շրջան (1220-1502) հրատարակուած 2013ին, ի յիշատակ «Դպրոցասէր» եւ «Պէրէրեան» Վարժարաններու շրջանաւարտներուն, մեկենասութեամբ՝ Տէր եւ Տիկին Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեաններու եւ խմբագրութեամբ՝ Մաքրուհի Պ. Յակոբեանի, Արամ Գամպուրեանի եւ Նաիրա Սիւզմէի։

25) Յիշելով Հերմինէ Գալուստեանը (2014)

(Ծննդեան 100ամեակին առթիւ)

Խմբագրեց՝ Մաքրուհի Պ. Յակոբեան

26) Յակոբ Մարթաեան

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Ե

Է. Խաւար Դարեր (1502-1707) հրատարակուած 2015ին Ուսուցչաց Հիմնարկի միջոցներով, իր հիմնադրութեան 50րդ տարեդարձին առթիւ, ի յիշատակ Տօքթ. Շահնուր Շահինէր (Շահէն)ի։ Խմբագրութեամբ՝ Արամ Գամպուրեանի եւ Նաիրա Սիւզմէի։

27) Յուշամատեան

ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ 50-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ (2015)

Խմբագրեցին՝ Արամ Գամպուրեան եւ Մարիամ Տրամէրեան

28) Yetvart Kovan

DEYİMLERLE TÜRKÇEDEN-ERMENİCEYE GÜNCEL SÖZLÜK (2016)

Եդուարդ Գովան

ԹԷՔԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱՅՄԷԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

29) Յակոբ Մարթաեան

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Զ-1

Ը. Վերածնունդ (1715-1852) հրատարակուած 2018ին, ի յիշատակ Սարգիս Պօղոսեանի, մեկենասութեամբ՝ Տէր եւ Տիկին Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեաններու եւ խմբագրութեամբ՝ Արամ Գամպուրեանի եւ Նաիրա Սիւզմէի։

30) Յակոբ Մարթաեան

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Զ-2

Ը. Վերածնունդ (1715-1852) հրատարակուած 2019ին, ի յիշատակ Վերժին Պօղոսեանի, մեկենասութեամբ՝ Տէր եւ Տիկին Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեաններու եւ խմբագրութեամբ՝ Արամ Գամպուրեանի եւ Նաիրա Սիւզմէի։

31) Եդուարդ Սիմքէշեան

ԴԷՄՔԵՐ ԵՒ ԴՐՈՒԱԳՆԵՐ

Հրատարակուած 2019ին, ի յիշատակ Ովսաննա Զօրիկեան Շէնօղլուի եւ Կարպիս Շեղեան-Շէնօղլուի, մեկենասութեամբ՝ Անի-Լեւոն Շէնօղլուներու եւ խմբագրութեամբ՝ Արամ Գամպուրեանի։

32) Վարդ Շիկահեր

ՓՆՋԻԿ ՄԸՆ ԱԼ

Հրատարակուած 2020ին, ի յիշատակ Քիւլէկէչ գերդաստանի ողբացեալ անդամներուն, մեկենասութեամբ՝ Սարգիս Քիւլէկէչի։

33) ՌՈՊԷՐ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆԻՆ ՀԵՏ ՍԻՐՏ-ՍԻՐՏԻ (2020)

Հատորը կազմեց, խմբագրեց եւ Յառաջաբան՝ Յակոբ Տունեայեան, հրատարակուած է ի յիշատակ Գիւլէկէչ (Թէլլաքեան) ընտանիքներու ննջեցեալ անդամներուն, մեկենասութեամբ՝ Սարգիս Գիւլէկէչի։

34) Yetvart Kovan

TÜRK ALFABESİNE GÖRE SIRALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE GÜNCEL SÖZLÜK (2021)

Եդուարդ Գովան

ԹՐՔԵՐԷՆ ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԴԱՍԱՒՈՐՈՒԱԾ ՀԱՅԵՐԷՆԷ ԹՐՔԵՐԷՆ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

35) Յակոբ Մարթաեան - Տիլաչար

ԱԹԱԹԻՒՐՔԷՆ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ

Հրատարակուած 2021ին, ի յիշատակ Զարեհ Բլատեանի եւ Պէրպէրեան վարժարանի ուսանողներու, մեկենասութեամբ՝ Տէր եւ Տիկին Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեաններու եւ խմբագրութեամբ՝ Արամ Գամպուրեանի եւ Նաիրա Սիւզմէի։

HAGOP MARTAYAN – DİLAÇAR

ATATÜRK’TEN ANILAR

Dr. Suren ve eşi Dr. Maria Boğosyan’ın katkılarıyan Müron Ütücüyan anısına ithaf edilerek 2021 yılında yayınlanmıştır. Redaktörü Aram Kamburyan olup, Tomas Terziyan tarafından tercüme edilmiştir.

36) Մաշտոց Քահանայ Գալփաքճեան

ԿԵԱՆՔԸ ՈՐ Կ՚ԱՊՐԻՆՔ

Հրատարակուած 2022ին, ի յիշատակ Հոգելոյս Տ. Ատովմ Քահանայ եւ երէցկին ողբացեալ Արփինէ Թաթարեանի եւ ողբացեալք Տէր եւ Տիկին Զարեհ եւ Մելինէ Լոքմակէօզեաններու, մեկենասութեամբ՝ Տէր եւ Տիկին Տքթ. Խաչիկ Միսաք եւ Իրմա (ծն. Լոքմակէօզեան) Թաթարեանի։

37) ԵՐԵՔ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԵՐ

Թարգմանութեամբ Ռ. Հատտէճեանի, հրատարակուած 2022ին, Հ. Բինթէրի, Մ. Շիսկէլի եւ Ու. Սարոյեանի թատերախաղերը. մեկենասութեամբ Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեանի ի յիշատակ իրենց ծնողաց ողբ. Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Վերժին Պօղոսեանի։

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Պատրաստեց՝ Պերճ Էրզիեան

Անուն Թուական

1) Ճպուռը եւ Բադիկները 1970

2) Անհնազանդ Ճուտիկը 1970

3) Ագահ Արջուկը 1970

4) Անհոգ Նապաստակը 1970

5) Անխելք Իշուկը 1970

6) Դանդաղաշարժ Կրիան 1970

7) Սկիւռն ու Նապաստակը 1970

8) Անճարակ Բուն 1970

9) Չարաճճի Նապաստակին Փչուկները 1970

10) Գառնուկն ու Բարեսիրտ Թիթեռնիկը 1970

11) Վիրաւոր Ծիծեռնակը 1971

12) Բարկացոտ Ջայլամը 1971

13) Դեղին Ճուտիկին Արկածները 1971

14) Արջուկն ու Իր Սահնակը 1971

15) Գորտն ու Խխունջը 1972

16) Նապաստակին Տարեդարձը 1972

Յովհաննէս Թումանեանի Հեղինակութիւններ

Արեւմտահայերէնով Պատմեց՝

Արթօ Ճիւմպիւշեան(Խրախունի)

1) Քաջ Նազար

2) Անբախտ Վաճառականներ

3) Կաթիլ Մը Մեղր

4) Փարւանա

5) Շունն ու Կատուն

Ուսուցչաց Հիմնարկի Կրթական Յանձնախումբի

Հեղինակութիւնները

1) Փիղն Ու Մկնիկը «Ծիլ» հրատարակչական շարք՝ Ա 2010

Անի Պարոնեան Արմինէ Եազտանեան

Լեռնա Գարագիւթիւք Սրբուհի Պիլալ

Սարեմ Ք. Շէշէթեան Էռլին Իսփիրօղլու

2) Նապիկին Տարեդարձը «Կոկոն» հրատարակչական շարք՝ Ա 2010

Անի Պարոնեան Արմինէ Եազտանեան

Լեռնա Գարագիւթիւք Սրբուհի Պիլալ

Սարեմ Ք. Շէշէթեան Էռլին Իսփիրօղլու

3) Մէկ Մէկ «Ծիլ» հրատարակչական շարք՝ Բ 2011

Անի Պարոնեան Արմինէ Եազտանեան

Լեռնա Գարագիւթիւք Սրբուհի Պիլալ

Սարեմ Ք. Շէշէթեան Էռլին Իսփիրօղլու

4) Գիծը «Կոկոն» հրատարակչական շարք՝ Բ 2011

Անի Պարոնեան Արմինէ Եազտանեան

Լեռնա Գարագիւթիւք Սրբուհի Պիլալ

Սարեմ Ք. Շէշէթեան Էռլին Իսփիրօղլու

5) Երազային Պարտէզ 2011

Անի Պարոնեան Արմինէ Եազտանեան

Լեռնա Գարագիւթիւք Սրբուհի Պիլալ

Սարեմ Ք. Շէշէթեան Էռլին Իսփիրօղլու

6) Գտնենք Անունները Խաղալով «Ծիլ/Կոկոն» 2013

Սարեմ Ք. Շէշէթեան Էռլին Իսփիրօղլու

7) Շագանակ Կոկոն Դ 2014

Սարեմ Ք. Շէշէթեան Էռլին Իսփիրօղլու

ՄԱՆԿԱՊԱՏԵՆԱԿԱՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Ժողովրդական Հէքեաթներ

Թարգմանեց՝ Նուարդ Թաթարեան

1) Արհեստը Ոսկի Է 1969

2) Ուրիշին Հորը Փորեց Ինք Մէջը Ինկաւ 1969

3) Անմահական Խնձորը 1969

4) Ոսկի Իլիկը 1970

5) Բախտաբեր Կղզին 1970

6) Մոգական Բազկաթոռը 1970

7) Արեգնազան 1972

8) Մատնաչափ Փոքրիկը 1976

9) Փիսիկն ու Իր Մոյկերը 1977

10) Սպիտակ Իշխանուհին եւ Եօթը Գաճաճները 1977

11) Մոխրուհին 1977

ԶԱՆԱԶԱՆ

1) Առակներ (Վարդան Այգեկցի) 1970

2) Անտառի Քնացած Իշխանուհին (-Ժողովրդական Հէքեաթ-)

3) Տասնըերրորդը Կամ Ճարպիկ Արան (-Հէքեաթ-)

4) Թմբկահար Տղան (-Հէքեաթ-)

5) Հէքեաթներ (Մերի Փերի) 2019

6) Ատեն (Սարին Պայրամ) 2021

«ԺՊԻՏ» ՄԱՆԿԱԹԵՐԹԷՆ ՔԱՂՈՒԱԾ

ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆԵՐ

1) Հէքեաթներ եւ Պատմութիւններ 1 2008

2) Հէքեաթներ եւ Պատմութիւններ 2 2008

Մեկենասութեամբ՝ Էմմա-Սարգիս Գիւլէկէչի

3) Հէքեաթներ եւ Պատմութիւններ եւ Առակներ 2009

Մեկենասութեամբ՝ Արթին Սանտալճեանի

4) Պատկերազարդ Պատմութիւններ եւ Հէքեաթներ 2010

Մեկենասութեամբ՝ Արաքսի Ուղուրլեանի

ԱՐԿԱԾԱԽՆԴՐԱԿԱՆ ՎԻՊԱՇԱՐՔ

Թարգմանեց՝ Երուանդ Կոպէլեան

1) Գանձերու Կղզին Ռ. Լուիս Սթիվինսըն 1969

2) Առաջին Մարդիկը Լուսնի Վրայ

Հ. Ճ. Ուէլս 1969

3) Իշու Մը Յիշատակները Կոմսուհի Տը Սեկիւր 1969

4) Թոպի Թայլըր Ճէյմս Օթիս 1969

5) Զուիցերիացի Ռօպէնսոնը Ժ. Ռ. Ուիս 1969

6) Տէվիտ Քուփըրֆիլտ Չարլզ Տիքընս 1970

7) Ալիս Հրաշալիքներու Աշխարհին Մէջ

Լիուիս Քէրըլ 1970

8) Խորհրդաւոր Պարտէզը Ֆ. Հ. Պարնէթ 1972

9) Պոլիվարը Երկու Հեծեալ Չի Կրեր

Օ՚ Հէնրի 1972

10) Փոքրիկ Իշխանուհին Հաճսըն Պարնէթ 1973

11) Կիւլիվըրի Ճամբորդութիւնները

Ճոնաթան Սուիֆթ 1973

12) Տասներկու Քոյր Եղբայրներ 1974

Ֆրէնք Ճ. Ճիլպրէթ Կրտսեր

Ժիւսթին Ճիլպրէթ Քէրի

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ, ՎԷՊԵՐ ԵՒ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԵՐ

1) Փուշքինէն Թոլսթոյ 1968

(Թարգ. Զապէլ Մ. Շահպազ)

2) Կիրքէն Աւելի Հզոր 1969

Փիէռ Լամիւր (Թարգմ. Յասմիկ)

3) Ընտանեզուրկ 1969

Հէքտոր Մալօ (Թարգմանեց՝ Գ. Թէրզեան)

4) Ճատրակ Խաղացողը Շթէֆան Զվայկ 1969

(Թարգ. Ռ. Հատտէճեան)

5) Էրօինի Մաքսանենգները Էրվին Մոսկաու 1969

(Թարգ. Ռ. Հատտէճեան)

6) Մոննա Վաննա Մորիս Մեթերլինկ 1969

(Թարգ. Զապէլ Մ. Շահպազ)

7) Իտալական Գրականութիւն «XIV-XX դար» 1970

Թարգ. Նուարթ Տօքթ. Յ. Երանոսեան

8) Հետաքրքրական Մանրավէպեր 1972

Նուարդ Տօքթ. Երանոսեան

9) Պուպրիկի Տունը Հ. Իպսըն 1974

(Թարգ. Զապէլ Մ. Շահպազ)

10) Ըսէ՛ք Անունը «Պատկերազարդ Այբուբեն» 1977

Մելինէ Զաքարեան

11) Մեծապատիւ Մուրացկաններ 1978

Յ.Յ. Պարոնեան

12) Շողոքորթը Յ. Յ. Պարոնեան 1978

13) Դդումի Վաճառական Զարեհ Արշակեան 1978

14) Պատմուածքներ «Ժողովրդական Կեանքէ» Ա հատոր

Երուանդ Սրմաքէշխանլեան 1978

15) Պատմուածքներ «Ժողովրդական Կեանքէ» Բ հատոր

Երուանդ Սրմաքէշխանլեան 1979

16) Մանկական Երգեր Սիրվարդ Գարամանուկ 1989

17) Երախայիս Անունը Շահնուր Շահէն 1994

ՕԳՆԱԿԱՆ ԴԱՍԱԳԻՐՔԵՐ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

1) Հաւաքածոյ Արեւմտահայ Գրողներու Ա. հատոր 1971

«Զարթօնքի Շրջան»

Վերժին Տէօշէմէճեան

2) Հաւաքածոյ Արեւմտահայ Գրողներու Բ. հատոր 1972 «Իրապաշտներ»

Վերժին Տէօշէմէճեան

3) Հաւաքածոյ Արեւմտահայ Գրողներու Գ. հատոր 1972

«Գաւառի Գրականութիւն»

Վերժին Տէօշէմէճեան

4) Հաւաքածոյ Արեւմտահայ Գրողներու Դ. հատոր 1973 «Գեղապաշտներ»

Վերժին Տէօշէմէճեան

5) Համառօտ Պատմութիւն Հայ Գրականութեան 1993

Վերժին Տէօշէմէճեան

6) Հանրապետական Շրջանի Իսթանպուլահայ Գրականութեան՝ Արդի Գրողներ 2008

Փասքալ Թէօրէնլի

7) Հայ Մատենագրութեան Համառօտ Պատմութիւն 2012

Փասքալ Թէօրէնլի

8) Այբբենարան Ա-Բ 2012

Մարալ Հերկել Էօզտաղ

9) Առակներ Ա-Բ 2013

Էլիզ Գալայճը Պէրին եւ Մարալ Հերկել Էօզտաղ

ԴԱՍԱԳԻՐՔԵՐ

1) Պատկերազարդ Ընթերցարան Ա 1969

Հերմինէ Գալուստեան Սիրանոյշ Ֆէրուհխան

Սիրվարդ Գունտաքճեան Օննիկ ֆչըճեան

Գեղամ Իշքօլ

2) Պատկերազարդ Ընթերցարան Բ 1973

Օննիկ ֆչըճեան

3) Պատկերազարդ Ընթերցարան Գ 1978

Օննիկ ֆչըճեան

Գործակցութեամբ՝ Վերժին Տէօշէմէճեանի

Մաքրուհի Տիրատուրեանի Գոհար Տիրատուրեանի

4) Պատկերազարդ Ընթերցարան Դ 1973

Վերժին Տէօշէմէճեան Մաքրուհի Տիրատուրեան

Գոհար Տիրատուրեան

5) Պատկերազարդ Ընթերցարան Ե 1975

Վերժին Տէօշէմէճեան Մաքրուհի Տիրատուրեան

Գոհար Տիրատուրեան

6) Պատկերազարդ Ընթերցարան Զ 1993

Լեռնա Գարագիւթիւք Կարպիս Խորասանճեան

7) Թուաբանութիւն Ա 1992

Աստղիկ Շէնկիլ Սրբուհի Պիլալ

Նուարդ Պօյաճը Արմինէ Պաթման

Աննա Գավաֆեան

8) Թուաբանութիւն Բ 2000

Աստղիկ Շէնկիլ Սրբուհի Պիլալ

Նուարդ Պօյաճը

9) Թուաբանութիւն Գ 1979

Էլիզ Մանաս Նուարդ Պօյաճը

Ժոզէֆ Մագսուտեան

10) Թուաբանութիւն Դ 1983

Նուարդ Պօյաճը Ժոզէֆ Մագսուտեան

11) Թուաբանութիւն Ե Ժոզէֆ Մագսուտեան 1980

12) Գիտութիւն Ա Ալիս Սաղաթէլ 1980

13) Գիտութիւն Բ 1977

Սիրանոյշ Ֆէրուհխան Մաքրուհի Մկրտիչեան

14) Գիտութիւն Գ Նատիա Ալչըեան 1978

15) Գիտութիւն Դ Նատիա Ալչըեան 1977

16) Գիտութիւն Ե Նատիա Ալչըեան 1977

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐՔԵՐ

1) Նոր Քերականութիւն Յովհաննէս Գազանճեան 1982

2) Ուղղագրական Կանոններ Բժ. Շահնուր Շահինէր 1993

Կրթական Նախարարութեան Վաւերացուցած Բայց Սպառած Եւ Հիմնարկի Կողմէ Քանիցս Տպագրուած Դասագիրքեր

1) Նոր Դասընդացք Կրօնի «Նոր Ուխտի Պատմութիւն»

Զարմայր Ծ. Վրդ. Կէզիւրեան 1934

2) Նոր Դասընդացք Կրօնի «Հին Ուխտի Պատմութիւն»

Զարմայր Ծ. Վրդ. Կէզիւրեան 1934

3) Ծաղկաքաղ 1934

«Քրիստոնէական Վարդապետութեան եւ Եկեղեցական Գիտելիքներու»

Մ. Քհնյ. Մանուկեան

4) Նոր Թանգարան 1934

Հրանդ Զապէլ Ասատուր

5) Քերականութիւն եւ Ուղղագրութիւն Ա Հատոր 1941

Բժ. Շահնուր Շահինէր

6) Քերականութիւն եւ Ուղղագրութիւն Բ Հատոր 1940

Բժ. Շահնուր Շահինէր

7) Տարրաբանութիւն 1964

Մելինէ Արաթան Մաթիլտ Պօստանճեան

Վահան Աճէմեան Գաբրիէլ Պասմաճեան

8) Երաժշտութիւն «Տարրական Դասընթացք» 1962

Շահան Արծրունի

9) Այբբենարան Ա Մաս 1962

Ատրինէ Տատրեան Արմենուհի Չալըքեան

Բագարատ Թեւեան Հերման Համբարեան

10) Այբբենարան Բ Մաս 1963

Ատրինէ Տատրեան Արմենուհի Չալըքեան

Բագարատ Թեւեան Հերման ՀամբարեանԲովանդակութիւն
bullet.gif Գլխաւոր Էջ
bullet.gif Պատմական
bullet.gif Վարչութեան Անդամներ
bullet.gif Լուրեր
bullet.gif Հեռանկար Եւ Առաքելութիւն
bullet.gif Գիրքեր
bullet.gif Ժպիտ
bullet.gif Նկարներ
bullet.gif Մանկական Գիրքեր Եւ Դասագիրքեր
bullet.gif Կապ
bullet.gif բառարան
bullet.gif Եդուարդ Գովան Բառարան-Ասութիւններ
ՀԱՅԵՐԷՆ
bullet.gif Can't see the contents? Please download and install Armenian fonts from here
bullet.gif İçeriği göremiyor musunuz? Lütfen buraya tıklayarak Ermenice yazı tiplerini indirin ve yükleyin.
Եդուարդ Գովան Բառարան-Ասութիւններ
Օրացոյց
Wednesday
Գիրքեր