ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Պատրաստեց՝ Պերճ Էրզիեան

 

1) Ճպուռը եւ բադիկները 1970

2) Անհնազանդ ճուտիկը 1970

3) Ագահ արջուկը 1970

4) Անհոգ նապաստակը 1970

5) Անխելք իշուկը 1970

6) Դանդաղաշարժ կրիան 1970

7) Սկիւռն ու նապաստակը 1970

8) Անճարակ բուն 1970

9) Չարաճճի նապաստակին փչուկները 1970

10) Գառնուկն ու բարեսիրտ թիթեռնիկը 1970

11) Վիրաւոր ծիծեռնակը 1971

12) Բարկացոտ ջայլամը 1971

13) Դեղին ճուտիկին արկածները 1971

14) Արջուկն ու իր սահնակը 1971

15) Գորտն ու խղունջը 1972

16) Նապաստակին տարեդարձը 1972

 

Հեղինակ՝ Յովհաննէս Թումանեան

Արեւմտահայերէնով պատմեց՝ Արթօ Ճիւմպիւշեան

 

1) Քաչ Նազար

2) Անբախտ վաճառականներ

3) Կաթիլ մը մեղր

4) Փարւանա

5) Շունն ու կատուն

6) Անուշ (Արեւելահայերէնով)

Պատրաստեց՝ Ուսուցչաց Հիմնարկի

Կրթական Յանձնախումբ


1) Փիղն Ու Մկնիկը «Ծիլ» հրատարակչական շարք՝ Ա 2010


2) Նապիկին Տարեդարձը «Կոկոն» հրատարակչական շարք՝ Ա 2010


3) Մէկ Մէկ Ծիլ» հրատարակչական շարք՝ Բ 2011


4) Գիծը «Կոկոն» հրատարակչական շարք՝ Բ  2011


5) Երազային Պարտէզ 2011


6) Շագանակ 2014


7) Գտնենք Անունները Խաղալով 2016

 


ՄԱՆԿԱՊԱՏԵԿԱՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Ժողովրդական Հէքեաթներ

Թարգմանեց՝ Նուարդ Թաթարեան

 

1) Արհեստը ոսկի է 1969

2) Ուրիշին հորը փորեց ինք մէջը ինկաւ 1969

3) Անմահական խնձորը 1969

4) Ոսկի իլիկը 1970

5) Բախտաբեր կղզին 1970

6) Մոգական բազկաթոռը 1970

7) Արեգնազան 1972

8) Մատնաչափ փոքրիկը 1976

9) Փիսիկն ու իր մոյկերը 1977

10) Սպիտակ իշխանուհին եւ եօթը գաճաճները 1977

11) Մոխրուհին 1977

ԶԱՆԱԶԱՆՆԵՐ

 

1) Առակներ (Վարդան Այգեկցի) 1970

2) Անտառի քնացած իշխանուհին (-Ժողովրդական Հէքեաթ-)

3) Թռչուն-իշխանուհին (-Հէքեաթ-)

4) Տասնըերրորդը կամ ճարպիկ Արան (-Հէքեաթ-)

5) Թմբակահար Տղան (-Հէքեաթ-)


ԱՐԿԱԾԱԽՆԴՐԱԿԱՆ ՎԻՊԱՇԱՐՔ

Թարգմանեց՝ Երուանդ Կոպելեան

 

Անուն/Հեղինակ/Թուական

1) Գանձերու կղզին Ռ. Լուիս Սթիվինսըն 1969

2) Առաջին մարդիկը լուսնի վրայ

Հ. Ճ. Ուէլս 1969

3) Իշու մը յիշատակները Կոմսուհի Տը Սեկիւր 1969

4) Թոպի Թայլըր Ճէյմս Օթիս 1969

5) Զուիցերիացի Ռօպէնսոնը Ժ. Ռ. Ուիս 1969

6) Տէվիտ Քուփըրֆիլտ Չարլզ Տիքընս 1970

7) Ալիս հրաշալիքներու աշխարհին մէջ

Լիուիս Քէրըլ 1970

8) Խորհրդաւոր պարտէզը Ֆ. Հ. Պարնէթ 1972

9) Պոլիվարը երկու հեծեալ չի կրեր

Օ. Հէնրի 1972

10) Փոքրիկ իշխանուհին Հաճսըն Պարնէթ 1973

11) Տասներկու քոյր եղբայրներ 1974

Ֆրէնք Ճ. Ճիլպրէթ Կրտսէր

Ժիւսթին Ճիլպրէթ Քէրի

12) Կիւլիվըրի Ճամբորդութիւնները

Ճոնաթան Սուիֆթ 1973ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ ՈՒ ԶԱՆԱԶԱՆ ԳԻՐՔԵՐ

Անուն/Հեղինակ/Թուական

1) Մեծապատիւ մուրացկաններ

Յ. Յ. Պարոնեան 1978

2) Դէպի Անջրպետ Հերմինէ Գալուստեան

(-գիտական նիւթ իբրեւ բանախօսութիւն տրուած է 1960ի-)

3) Երկրին անցեալն ու ներկան

Հերմինէ Գալուստեան 1975

4) Անծանօթ կնոջ մը Խոստովանութինները

Շէֆան Ցվայկ 1971

Մարդագայլը Ֆրէրտիք Մարիաթ (թարգ. Օննիկ Կիւլմէզեան)

5) Տղաքը ուրկէ՞ կու գան մայրիկ

Տօքթ. Նուրհան Ալթունեան 1956

6) Երախայիս անունը Շահնուր Շահէն 1994

7) Երաժշտութիւն «Տարրական Դասընթացք»

Շահան Արծրունի 1962

8) Մանկական երգեր Սիրվարդ Գարամանուկ 1989

9) Ըսէ՛ք անունը «Պատկերազարդ Այբուբեն»

Մէլինէ Զաքարեան 1977

10) Անցորդը Արփիար Տէր Մարգարեան 1962

11) Ճատրակ խաղացողը Շթէֆան Զվայկ

(Թարգ. Ռ. Հատտեճեան) 1969

12) Շոշոքորթը Յ. Յ. Պարոնեան 1978

13) Պատմուածքներ «Ժողովրդական Կեանքէ» Ա հատոր

Երուանդ Սրմաքէշխանլեան 1978

14) Պատմուածքներ «Ժողովրդական Կեանքէ» Բ հատոր

Երուանդ Սրմաքէշխանլեան 1979

15) Դդումի վաճառական Զարեհ Արշակեան 1978

16) Մոննա Վաննա Մորիս Մեթերլինկ

(Թարգ. Զապէլ Մ. Շահպազ) 1969

17) Չարշըլը Արթին Աղա Եր. Օտեան եւ Միք. Կիւրճեան 1956

18) Փուչքինէն Թոլսթոյ

(Թարգ. Զապէլ Մ. Շահպազ) 1968

19) Յուշամատեան«Կոմիտաս Վարդապետ» 1969

20) Պուպրիկի Տունը Հ. Իպսըն

(Թարգ. Զապէլ Մ. Շահպազ) 1974

21) Յուշահանդէս «Պետրոս Դուրեանի» 1973

22) Յուշամատեան

«Իսթանպուլահայ Վաստակաւոր Ուսուցչուհիներու» 1968


ՎԷՊ ՈՒ ԳՐԱԿԱՆ ԳԻՐՔԵՐ

Անուն/Հեղինակ/Թուական

1) Կիրքէն աւելի հզոր Փիէռ Լամիւր (Թարգմ. Յասմիկ) 1969

2) Ֆաուստ Եօհան Վ. Ֆ. Կէօթէ (Թարգմ. Ա. Սամանճեան) 1955

3) Իտալական գրականութիւն «XIV-XX դար»

Թարգմ. Նուարթ Տօքթ. Յ. Երանոսեան 1970

4) Համառօտ պատմութիւն հայ գրականութեան

Վերժին Տէօշէմէճեան 1993

5) Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու Ա. հատոր «Զարթօնքի Շրջան»

Վերժին Տէօշէմէճեան 1971

6) Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու Բ. հատոր «Իրապաշտներ»

Վերժին Տէօշէմէճեան 1972

7) Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու Գ. հատոր «Գաւարի Գրականութիւն»

Վերժին Տէօշէմէճեան 1972

8) Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու Դ. հատոր «Գեղապաշտներ»

Վերժին Տէօշէմէճեան 1973

ԴԱՍԱԳԻՐՔԵՐ

1) Այբբենարան Ա մաս 1962

2) Այբբենարան Բ մաս 1963

3) Պատկերազարդ Ընթերցարան Ա 1969

4) Պատկերազարդ Ընթերցարան Բ 1973

5) Պատկերազարդ Ընթերցարան Գ 1978

6) Պատկերազարդ Ընթերցարան Դ 1973

7) Պատկերազարդ Ընթերցարան Ե 1975

8) Պատկերազարդ Ընթերցարան Զ 1993

9) Թանգարան 1934

10) Թուաբանութիւն Ա 1992

11) Թուաբանութիւն Բ 2000

13) Թուաբանութիւն Դ 1983

14) Թուաբանութիւն Ե 1980

15) Գիտութիւն Ա 1980

16) Գիտութիւն Բ 1977

17) Գիտութիւն Գ 1978

18) Գիտութիւն Դ 1977

19) Գիտութիւն Ե 1977


ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐՔԵՐ

1) Նոր Քերականութիւն Յովհաննէս Գազանճեան 1982

2) Ուղղագրական Կանոններ Բժ. Շահնուր Շահինէր 1993

3) Քերականութիւն եւ ուղղագրութիւն Ա հատոր

Բժ. Շահնուր Շահինէր 1941

4) Քերականութիւն եւ ուղղագրութիւն Բ հատոր

Բժ. Շահնուր Շահինէր 1940


ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԳԻՐՔԵՐ

1) Նոր Դասընդացք Կրօնի «Նոր Ուխտի Պատմութիւն»

Զայրմայր Ծ. Վրդ. Կէզիւրեան 1934

2) Նոր Դասընդացք Կրօնի «Հին Ուխտի Պատմութիւն»

Զայրմայր Ծ. Վրդ. Կէզիւրեան 1934

3) Ծաղկաքաղ 1934

«Քրիստոնէական վարդապետութեան եւ եկեղեցական գիտելիքներու»

Մ.Քհնյ.Մանուկեան


ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ

1) Թրքերէնէ Հայերէն Առձեռն Բառարան

Հ. Արիստակէս Վրդ. Պօհճալեան 1981

2) Հայերէնէ Հայերէն Առձեռն Բառարան

Հ. Արիստակէս Վրդ. Պօհճալեան 1976

3) Թրքերէնէ Հայերէն Արեւմտական-Ելմտական-Տնտեսական

Ասութիւններու Բառարան Եդուարդ Գովան 1996

4) Թրքերէնէ Հայերէն Ասութիւններու Այժմէական Բառարան

Հաւաքեց՝ Եդուարդ Գովան


 


 Բովանդակութիւն
bullet.gif Գլխաւոր Էջ
bullet.gif Պատմական
bullet.gif Վարչութեան Անդամներ
bullet.gif Լուրեր
bullet.gif Հեռանկար Եւ Առաքելութիւն
bullet.gif Գիրքեր
bullet.gif Ժպիտ
bullet.gif Նկարներ
bullet.gif Մանկական Գիրքեր Եւ Դասագիրքեր
bullet.gif Կապ
bullet.gif բառարան
bullet.gif Եդուարդ Գովան Բառարան-Ասութիւններ
ՀԱՅԵՐԷՆ
bullet.gif Can't see the contents? Please download and install Armenian fonts from here
bullet.gif İçeriği göremiyor musunuz? Lütfen buraya tıklayarak Ermenice yazı tiplerini indirin ve yükleyin.
Եդուարդ Գովան Բառարան-Ասութիւններ
Օրացոյց
Tuesday
Գիրքեր