Dil Değişimi:
   

TÜRK ERMENİ AZINLIK OKULLARI
YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHÇESİ

 

1) Öğretmenler Vakfı, Türk Ermeni Azınlık Okulları Öğretmenleri Yardımlaşma Derneği’nin aşağıda isimleri yazılı 1963 – 65 ikinci dönem yönetim kurulu üyelerinin gayretleriyle kurulmuştur.

I.Başkan : Dr. Şahnur ŞAHİNER

II.Başkan : Jozef MAKSUDOĞLU

Sekreter : Hagop SIVASLIYAN

II.Sekreter : Asdğik ELMAS

Veznedar : Hayguhi HIDIRYAN

Muhasip : Boğos ŞABOYAN

Üye : Av.Vahe SAATÇIYAN

Üye : Dr.Dandin AKSAY

Üye : Garabet CİLACI

 

1963 yılında başlatılan ve iki yıl süren çalışamalar sonucunda vakıf tüzüğü hazırlanmış ve bu tüzük , İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22 Nisan 1965 tarih ve 965/290 numaralı kararla onaylanmıştır.

Böylece , Öğretmenler Vakfı’nın kuruluş tarihi 22 Nisan 1965 olarak kabul edilmiştir.

 

2) Öğretmenler Vakfı’nın onay evresi müteveffa Av. Garbis ERSAN (YERGANYAN)’ın gayretleri neticesinde tamamlanmış olup, yönetim kurulu , tüzük gereği sekizi öğretmen kökenli, yedisi ise serbest çalışan toplam 15 üyeden oluşmuştur.

Buna göre birinci yönetim kurulu üyeleri ;

Öğretmen Kökenli Üyeler

I.Başkan : Hermine KALUSTYAN

II.Başkan : Dr.Şahnur ŞAHİNER

II.Sekreter : Hagop SIVASLIYAN

Üye : Arşaluys SARKİSYAN

Üye : Jozef MAKSUDOĞLU

Üye : Vahe SAATÇIYAN

Üye : Ara GARMİRYAN

Üye : Hovhannes FIÇICIYAN

 

Serbest Meslek Kökenli Üyeler

I.Sekreter : Sarkis KÜRKÇÜYAN

Veznedar : Hayk ÇİLİNGİRYAN

Üye : Hırant PAPAZYAN

Üye : Kevork KARAMANUK

Üye : Diran ŞEN

Üye : Vahe ANTRESYAN

Üye : Tatul ALİKSANYAN

 


Öğretmenler Vakfı’nın Kuruluş Nedeni :

Doğal olarak Öğretmenler Derneği geniş çaplı maddi olanaklara sahip değildir. Tüzüğü gereği gayrimenkullerle ilgili vasiyetleri kabul edemez ve sahip olmaz. Ancak bir vakıf bu tür haklara sahip olabilir ve bu sayede aşağıda sıralanan amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunabilir.

 

a) Eğitim Amaçlı Faaliyetler

  • Başarılı öğrencilere burs vermek,

  • Öğretmenlerin eğitim seviyesini daha da yükseltmek amaçıyle seminerler tertiplemek,

  • İlköğretim veya lise öğretmeni olacak kişilere imkanlarımız nisbetinde ve eğitimleri süresince maddi destek sağlamak.

 

b) Yayın Amaçlı Faaliyetler

  • Okullarımız için yararlı kitaplar yayınlamak ve yeni ders kitapları hazırlamak ,

  • Çocuk dergisi yayınlamak,

  • Ermeni edebiyatıyla ilgili yayınlar yapmak.

 

Bu yayınlardan biri de 17 yıldan beri bir grup fedakar öğretmenin gayretleriyle hazırlanan aylık çocuk dergisi JBİD’dir. Yıllık 8 sayı ve 1.350 baskı adediyle 14 ülkeye gönderilmekte olan bu derginin yanı sıra , kurulduğu tarihten itibaren yayınlanan masa takvimi de muhtelif ülkelere gönderilmektedir.

 

c) Sosyal Amaçlı Faaliyetler

  • Maddi durumları iyi olmayan öğretmenlere yardım etmek,

  • Öğretmenlerin sağlık sorunlarının çözümünde maddi ve manevi destek olmak,

  • Öğretmenlere yaz tatili için imkanlar yaratmak

 

Vakfın Gelir Kaynakları

Vakıfa yapılan maddi bağışlar, hayırseverlerce kurulan eğitim fonlarının yıllık faiz gelirleri ve yine hayırseverlerce bağışlanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleşmesi için vakıf bütçesinde yer alan gelir kalemleridir.

Öğretmenler Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar hayırseverler tarafından bağışlanmış toplam 38 adet gayrimenkule sahip olup, çıplak mülkiyet olarak bağışlanan onyedisi dışındaki 21 adet gayrimenkulü kiraya vermektedir

Vakfımız halen sahibi bulunduğu, Pangaltı – Zafer Sokak No:11 – 13 de bulunan 2 numaralı dairede faaliyet göstermektedir, vakıf kütüphanesi (Yaklaşık 5000 kitaplı Hagop Aprahamyan Kütüphanesi) de aynı adreste bulunmaktadır.

Bu arada Vakfın sahibi olduğu Boyacıköy sırtlarında yaklaşık 5000 m2’lik arsanın ¾’lük kısmının izale-i şuyu yoluyla satışı için girişimlere başlanılmıştır.

Öğretmenler Vakfının gerek kuruluşu, gerekse onu takip eden uzun yıllar boyunca çalışmalarıyla gelişmesinde yararlı olan Dr. Şahnur ŞAHİNER’i minnetle anarız.


Dr. ŞAHNUR ŞAHEN (ŞAHİNER)

( 1915 - 2005 )

 

Öğretmenler Vakfı’nın kurucu üyelerinden ve çalışmalariyle otuz yıl boyunca vakfın adeta itici gücü olan Dr. Şahnur Şahiner , babasının doktor yüzbaşı rütbesiyle askerliğini yaptığı Sapanca’da 1915 yılında doğmuştur. 1920 yılında İstanbul’a yerleşerek, eğitim hayatına Ortaköy S.Tarkmancadz okulunda başlamış ve St.Jean Baptiste Fransız okulundaki bir yıllık eğitimin ardından , 1936 yılında birincilikle mezun olduğu Pangaltı Mıhitaryan Lisesi’ne kaydolmuştur.Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptırarak , yüksek öğrenimini sürdürmüş ve 1945 yılında tıp doktoru olarak mezun olmuştur.

Üniversitede öğrenim gördüğü yıllarda Pangaltı Mıhitaryan Lisesi’nin ilkokul bölümünde öğretmenliğe başlamış , ileriki yıllarda ise doktorluğunun yanısıra Getronagan ve Esayan Liselerinde de öğretmenlik mesleğini icra etmiştir. Halen ilköğretim okullarımızda okutulmakta olan “Dilbilgisi ve İmla 1-2” adlı ders kitaplarının yazarı olan Dr. Şahiner’in ayrıca “İmla Kuralları” ve “Bebeğin Adı” başlıklı eserleri de bulunmaktadır. 38 yıl Mıhitaryan, 28 yıl Getronagan, ve 18 yıl Esayan’da sürdürdüğü öğretmenliğinin yanısıra, Feriköy (1964) ve Beyoğlu (1970) kiliseleri yönetim kurullarında çalışmış, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi mütevelli heyetinde (1963) ise, 2. başkan olarak görev yapmıştır. Ayrıca , mütevefa Patrik Şınork Kalustyan’ın 1982 yılındaki davetiyle patrikhane danışma kuruluna katılmıştır.

1961 yılında yeni kurulan Öğretmenler Derneği’nin genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçilip , veznedar sıfatiyle görev almış , iki yıl sonra da 1963 yılında dernek başkanı seçilmiştir. Başkanlık ettiği yönetim kurulu “Öğretmenler Vakfı”nın kurulmasına karar vermiş , özverili çalışmalar sonucunda hazırlanan vakıf yönetmenliği 1965 yılında Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından onaylanarak vakfın kuruluşu gerçekleşmiştir.Bu tarihten sonra otuz yıl boyunca bazan yönetim kurulu üyesi, bazen kurul başkanı (1981-1995) sıfatiyle , doktorluk mesleğini ihmal ederek, özveriyle kendisini vakfın hizmetine adamıştır. Yeni öğretmen yetiştirme görevini üstlenmek, yeni ders kitaplarını vakıf matbaasında bastırmak, bağış toplama girişimi , masa takvimi hazırlama işi üstlendiği görevlerden sadece birkaçıdır.Vakıf alehine açılan davalar sırasında tüm çalışma arkadaşlarına güç ve enerji aşılayarak , sabırla mücadele etmeyi telkin etmiştir.

Ancak ne yazık ki, Fizik ve Astronomi öğretmeni olan eşi Armenuhi Şahiner’i (Resiyan) 1994 yılında kaybettikten sonra herşey bir anda değişti ve 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek evlatlariyle birlikte yaşamaya karar verdi. Fakat, oradaki yaşam tarzına ayak uyduramayarak ve İstanbul’a geri döndü.

Örnek yaşam tarzı , eğitim alanındaki faaliyetleri , hayati önem taşıyan davaya kendini adaması ve mücadeleci ruhuyla adını duyuran, yeri doldurulamaz insan Dr. Şahnur Şahiner , hayatının son yıllarını Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin Kazanciyan Huzurevi’nde) geçirmiş ve 25 Eylül 2000 tarihinde vefat etmiştir.

 


Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Tarihçe
bullet.gif Yönetim Kurulu
bullet.gif Güncel
bullet.gif Fotolar
bullet.gif Vizyon ve Misyonumuz
bullet.gif Jbid
bullet.gif İletişim
bullet.gif Sözlük
bullet.gif Yetvart Kovan Sözlük - Deyimler
Yetvart Kovan Sözlük - Deyimler
Takvim
Sunday
Kitaplar