Գիրքեր
ԵՐԵՔ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԵՐ | Թարգմանութեամբ Ռ. Հատտէճեա  
ԵՐԵՔ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԵՐ

ԵՐԵՔ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԵՐԹարգմանութեամբ Ռ. Հատտէճեանի, հրատարակուած 2022ին, Հ. Բինթէրի, Մ. Շիսկէլի եւ Ու. Սարոյեանի թատերախաղերը. մեկենասութեամբ Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեանի ի յիշատակ իրենց ծնողաց ողբ. Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Վերժին Պօղոսեանի։


ATATÜRK’TEN ANILAR | HAGOP MARTAYAN – DİLAÇAR  
ATATÜRK’TEN ANILAR

HAGOP MARTAYAN – DİLAÇARATATÜRK’TEN ANILARDr. Suren ve eşi Dr. Maria Boğosyan’ın katkılarıyan Müron Ütücüyan anısına ithaf edilerek 2021 yılında yayınlanmıştır. Redaktörü Aram Kamburyan olup, Tomas Terziyan tarafından tercüme edilmiştir.


ԱԹԱԹԻՒՐՔԷՆ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ | Յակոբ Մարթաեան - Տիլաչար  
ԱԹԱԹԻՒՐՔԷՆ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ

Յակոբ Մարթաեան - Տիլաչար


ԱԹԱԹԻՒՐՔԷՆ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐՀրատարակուած 2021ին, ի յիշատակ Զարեհ Բլատեանի եւ Պէրպէրեան վարժարանի ուսանողներու, մեկենասութեամբ՝ Տէր եւ Տիկին Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեաններու եւ խմբագրութեամբ՝ Արամ Գամպուրեանի եւ Նաիրա Սիւզմէի։


ԿԵԱՆՔԸ ՈՐ Կ՚ԱՊՐԻՆՔ | Մաշտոց Քահանայ Գալփաքճեան  
ԿԵԱՆՔԸ ՈՐ Կ՚ԱՊՐԻՆՔ

Մաշտոց Քահանայ Գալփաքճեան
ԿԵԱՆՔԸ ՈՐ Կ՚ԱՊՐԻՆՔՀրատարակուած 2022ին, ի յիշատակ Հոգելոյս Տ. Ատովմ Քահանայ եւ երէցկին ողբացեալ Արփինէ Թաթարեանի եւ ողբացեալք Տէր եւ Տիկին Զարեհ եւ Մելինէ Լոքմակէօզեաններու, մեկենասութեամբ՝ Տէր եւ Տիկին Տքթ. Խաչիկ Միսաք եւ Իրմա (ծն. Լոքմակէօզեան) Թաթարեանի։


ՀԷՔԵԱԹՆԵՐ | Մերի Փերի  
ՀԷՔԵԱԹՆԵՐ

ՄԵՐԻ ՓԵՐԻ


ՀԷՔԵԱԹՆԵՐ

Մերի Փերիի (Սահակեանի) այս հէքեաթներու հաւաքածոն, Արեւմտահայերէնի վերածուած՝ Յակոբ Միքայէլեանի կողմէ, հրատարակուած է Սարգիս Գիւլէկէչի մեկենասութեամբ, 2019ին։                                                  Ձեւավորող՝ Սոնա Միքայէլեան, Սրբագրութիւն՝ Արամ Գամպուրեան։

ԱՏԷՆ | Սարին Պայրամ  
ԱՏԷՆ

Սարին ՊայրամԱՏԷՆ

(2021)

Հարցազրոյց | Ռոպէր Հատտէճեանին Հետ Սիրտ-  
Հարցազրոյց

ՌՈՊԷՐ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆԻՆ ՀԵՏ ՍԻՐՏ-ՍԻՐՏԻ


Յակոբ Տիւնեայեանի հարցազրոյցը Ռոպէր Հատտէճեանի հետ, հրատարակուած Սարգիս Գիւլէկէչի մեկենասութեամբ 2020ին։

Դէմքեր եւ Դրուագներ | Եդուարդ Սիմքէշեան  
Դէմքեր եւ Դրուագներ

ԴԷՄՔԵՐ ԵՒ ԴՐՈՒԱԳՆԵՐ
Եդուարդ Սիմքէշեանի Իսթանպուլահայ մամուլին մէջ հրատարակուած մաս մը՝ գրախօսական, մահագրական յօդուածներէն եւ «Ակնարկներ» խորագրին տակ շարք մը տոմսակները։ Այս հրատարակութիւնը կ՚իրականանայ շնորհիւ մեկենասութեամբ Գանատայէն մեծայարգԱնի-Լեւոն Շէնօղլուի ամոլին, 2019ին։

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Զ-2 | Յակոբ Մարթաեան  
ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Զ-2

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Զ-2
Անուանի լեզուաբանին «Համայնապատկեր Հայ Մշակոյթի» խորագրուած յօդուածաշարքին վերաբերեալ Զ.-2 հատորը, որ կը վերաբերի 1715-1852 շրջանին, հրատարակուած Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեանի մեկենասութեամբ 2019ին։

- Ուսուցչաց Հիմնարկէն կարելի է ապահովել -
- նաեւ -


ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Զ-1 | Յակոբ Մարթաեան  
ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Զ-1

Յակոբ Մարթաեան
ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Զ-1


Անուանի լեզուաբանին «Համայնապատկեր Հայ Մշակոյթի» խորագրուած յօդուածաշարքին վերաբերեալ Զ.-1 հատորը, որ կը վերաբերի 1715-1852 շրջանին, հրատարակուած Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեանի մեկենասութեամբ 2018ին։

ԹՐՔԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ | Եդուարդ Գովան  
ԹՐՔԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Yetvart Kovan
DEYİMLERLE TÜRKÇEDEN ERMENİCEYE GÜNCEL SÖZLÜK
2016
Եդուարդ Գովան

ԹՐՔԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Յուշամատեան | ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ 50-ՐԴ ՏԱՐ  
Յուշամատեան

ՅուշամատեանՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ 50-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻԽմբագրեցին՝ Արամ Գամպուրեան եւ Մարիամ Տրամերեան

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Ե | Յակոբ Մարթաեան  
ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Ե


Յակոբ Մարթաեան


ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Ե


Է. Խաւար Դարեր (1502-1707) հրատարակուած 2015ին Ուսուցչաց Հիմնարկի միջոցներով, իր հիմնադրութեան 50րդ տարեդարձին առթիւ, ի յիշատակ Տօքթ. Շահնուր Շահինէր (Շահէն)ի։ Խմբագրութեամբ՝ Արամ Գամպուրեանի եւ Նաիրա Սիւզմէի։


Շագանակ | Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկ  
Շագանակ

ՇԱԳԱՆԱԿ
Գունաւոր Պատկերազարդ Պատմուածք

Կոկոն Դ

Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկ
Պատկերազարդում եւ Գծագրական՝
Էռլին Իսփիրօղլու
Մանկավարժական Ուղղութիւն՝
Սարեմ Ք. Շէշէթեան
2014

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Դ | Յակոբ Մարթաեան  
ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Դ


Յակոբ Մարթաեան


ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Դ


Անուանի լեզուաբանին կոթողային յօդուածաշարքին վերաբերեալ Դ. հատորը, որ կը վերաբերի 1220-1502 շրջանին, հրատարակուած Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեանի մեկենասութեամբ 2013ին։


ԳՏՆԵՆՔ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ԽԱՂԱԼՈՎ | Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկ  
ԳՏՆԵՆՔ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ԽԱՂԱԼՈՎ

ԳՏՆԵՆՔ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ԽԱՂԱԼՈՎ


Կենդանիներ, Բանջարեղէններ,
Փոխադրամիջոցներ, Խաղալիքներ

Վարչութիւն Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկի
Սարեմ Ք. Շէշէթեան / Էռլին Իսփիրօղլու
2013

ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՌՕՏ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ | Փասքալ Թէօրէնլի  
ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՌՕՏ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Փասքալ Թէօրէնլի


ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՌՕՏ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

2012

ԵՐԱԶԱՅԻՆ ՊԱՐՏԷԶ | Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկ  
ԵՐԱԶԱՅԻՆ ՊԱՐՏԷԶ

ԵՐԱԶԱՅԻՆ ՊԱՐՏԷԶԳունաւոր Պատկերազարդ


(3-6 տարեկան մանուկներու համար)Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկի Կրթական Յանձնախումբ
2011


ՄԷԿ ՄԷԿ | Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկ  
ՄԷԿ ՄԷԿ

ՄԷԿ ՄԷԿ
(Սորվինք աստիճաններով համրել)
Գունաւոր Պատկերազարդ


Ծիլ Բ

(3-6 տարեկան մանուկներու համար)Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկի Կրթական Յանձնախումբ
2011


ԳԻԾԸ | Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկ  
ԳԻԾԸ

ԳԻԾԸ

Գունաւոր Պատկերազարդ


Կոկոն Բ

(6-10 տարեկան մանուկներու համար)

Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկի Կրթական Յանձնախումբ
2011


ՆՈՐԱՎԷՊԵՐ | Երուանդ Սրմաքէշխանլեան  
ՆՈՐԱՎԷՊԵՐ

Երուանդ Սրմաքէշխանլեան


ՆՈՐԱՎԷՊԵՐ
Թրքահայ յայտնի գրագէտ, հրապարակագիր եւ ուսուցիչին իր գրական անունով «Երուխան»ի ժողովրդական բարքերու նուիրուած նորավէպերու հաւաքածոն, հրատարակուած Ուսուցչաց Հիմնարկի միջոցներով 2002ին։


ՀԱՑԻՆ ԵՐԳԸ | Դանիէլ Վարուժան  
ՀԱՑԻՆ ԵՐԳԸ

Դանիէլ Վարուժան

ՀԱՑԻՆ ԵՐԳԸ
Ականաւոր բանաստեղծին յետ մահու հրատարակուած գործն է, որուն կ՚ընկերանայ նաեւ խտասելիկ (CD) մը, Բագրատ Էսդուգեանի ասմունքով, հրատարակուած 2003ին Տէր եւ Տիկին Սարգիս-Էմմա Գիւլէկէչի մեկենասութեամբ։


ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Ա. | Յակոբ Մարթաեան  
ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Ա.


Յակոբ Մարթաեան


ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Ա
Անուանի լեզուաբանին շուրջ 1500 օր տեւեողութեամբ «Մարմարա» Օրաթերթին մէջ 1961էն սկսեալ հրատարակուած յօդուածաշարքին նախաքրիստոնէական շրջանէն մինչեւ Ոսկեդարու վերջ երկարող մասը (մինչեւ 484) հրատարակուած Ուսուցչաց Հիմնարկի միջոցներով 2004ին։


ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Բ. | Յակոբ Մարթաեան  
ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Բ.

Յակոբ Մարթաեան

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Բ

Անուանի լեզուաբանին կոթողային յօդուածաշարքին Նուազման Շրջանի (505-886) վերաբերեալ մասը, հրատարակուած Տկն. Անահիտ Տիլսիզեանի մեկենասութեամբ 2005ին։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՏԸՆՏԻՐ | Մատթէոս Զարիֆեան  
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՏԸՆՏԻՐ

Մատթէոս Զարիֆեան

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՏԸՆՏԻՐ
Տարաբախտ բանաստեղծին քերթուածներէն կազմուած հաւաքածոյ մը, որուն կ՚ընկերանան Մաքրուհի Պ. Յակոբեանի եւ Սիրան Սէզայի խօսքը Մատթէոս
Զարիֆեանի մասին, հրատարակուած Տէր եւ Տիկին Սարգիս-Էմմա Գիւլէկէչի մեկենասութեամբ 2005ին։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՏԸՆՏԻՐ | Վահան Թէքէեան  
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՏԸՆՏԻՐ

Վահան Թէքէեան

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՏԸՆՏԻՐ
Ականաւոր բանաստեղծին քերթուածներէն կազմուած փունջ մը, որուն կ՚ընկերանայ նաեւ Վահան Թէքեանի մասին Ռ. Հատտէճեանի բանախօսութիւնը, հրատարակուած մեկենասութեամբ Տէր եւ Տիկին Սարգիս-Էմմա Գիւլէկէչի 2005ին։

ՆՈՐԱՎԷՊԵՐ ԵՒ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ | Լեւոն Բաշալեան  
ՆՈՐԱՎԷՊԵՐ ԵՒ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Լեւոն Բաշալեան

ՆՈՐԱՎԷՊԷՐ ԵՒ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հաւաքածոյ մը իրապաշտ շրջանի գլխաւոր ներկայացուցիչներէն մէկուն գործերով, որուն կ՚ընկերանայ կենսագրական մը Մաքրուհի Պ. Յակոբեանի գրիչէն հրատարակուած մեկենասութեամբ Ամերիկա Միացեալ Նահանգներէն Տիկին Զեփիւռ Մաճառեան-Սքալիսի 2006ին։

ՀԵԹԱՆՈՍ ԵՐԳԵՐ | Դանիէլ Վարուժան  
ՀԵԹԱՆՈՍ ԵՐԳԵՐ

Դանիէլ Վարուժան

ՀԵԹԱՆՈՍ ԵՐԳԵՐ

Երեւելի բանաստեղծին նշանաւոր գործերէն մին, ներածականով Սեւան Տէյիրմէնճեանի, հրատարակուած մեկենասութեամբ Տիար Նշան Գարայի 2006ին։

ՀՐԱՅՐՔ ՄՈՒԹԻՆ | Եղիա Տէմիրճիպաշեան  
ՀՐԱՅՐՔ ՄՈՒԹԻՆ

Եղիա Տէմիրճիպաշեան

ՀՐԱՅՐՔ ՄՈՒԹԻՆ

Մասամբ անտիպ քերթուածներու հաւաքածոն տարաբախտ բանաստեղծին խմբագրութեամբ եւ ծանօթագրութիւններով Սիրանոյշ Դւոյանի եւ Սեւան Տէյիրմէնճեանի, հրատարակուած 2008ին, մեկենասութեամբ Տիկին Մաքրուհի Հիսարլըի։

40ՐԴ. ՏԱՐԵԴԱՐՁ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ | Յուշամատեան (2006)  
40ՐԴ. ՏԱՐԵԴԱՐՁ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ

Յուշամատեան


40ՐԴ. ՏԱՐԵԴԱՐՁ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԻ (2006)


ԹՐՔԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ԵԼՄՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԲԱՌԱՐԱՆ | Եդուարդ Գովան  
ԹՐՔԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ԵԼՄՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԲԱՌԱՐԱՆ

Yetvart Kovan


TÜRKÇEDEN-ERMENİCEYE TİCARİ-MALİ-EKONOMİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ (1996)Եդուարդ Գովան


Թրքերէնէ-Հայերէն


ԱՐԵՒՏՐԱԿԱՆ-ԵԼՄՏԱԿԱՆ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ


ԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԲԱՌԱՐԱՆ


ԱՌՁԵՐՆ ԲԱՌԱՐԱՆ | Հ. Արիստակէս Վրդ. Պօհճալեան  
ԱՌՁԵՐՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Հ. Արիստակէս Վրդ. Պօհճալեան


Հայերէնէ-Հայերէն


Բացատրական


ԱՌՁԵՌՆ ԲԱՌԱՐԱՆ (1976)


ՓԻՂՆ ՈՒ ՄԿՆԻՆԸ | Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկ  
ՓԻՂՆ ՈՒ ՄԿՆԻՆԸ

ՓԻՂՆ ՈՒ ՄԿՆԻՆԸ


Գունաւոր Պատկերազարդ


Ծիլ Ա

(3-6 տարեկան մանուկներու համար)

Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկի Կրթական Յանձնախումբ
2010


ՆԱՊԻԿԻՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ | Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկ  
ՆԱՊԻԿԻՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

ՆԱՊԻԿԻՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ


Գունաւոր Պատկերազարդ


Կոկոն Ա

(6-10 տարեկան մանուկներու համար)

Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկի Կրթական Յանձնախումբ
2010


ԱՌՁԵՐՆ ԲԱՌԱՐԱՆ | Հ. Արիստակէս Վրդ. Պօհճալեան  
ԱՌՁԵՐՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Հ. Արիստակէս Վրդ. Պօհճալեան


Türkçe-Ermenice Sözlük


Թրքերէնէ-Հայերէն


ԱՌՁԵՌՆ ԲԱՌԱՐԱՆ (1981)


ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՎԵՐՋԱԼՈՍՆԵՐ | Զապէլ Եսայան  
ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՎԵՐՋԱԼՈՍՆԵՐԶապէլ Եսայան


ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՎԵՐՋԱԼՈՅՍՆԵՐ


Պատմուածքներ եւ գրութիւններ, որոնք լոյս տեսած են զանազան թերթերու եւ պարբերականներու մէջ 1898-1908ի միջեւ, հրատարակուած 2009ին, մեկենասութեամբ Տքթ. Մարիա եւ Տքթ. ՍուրէնՊօղոսեանի եւ խմբագրութեամբ Գրիգոր Պըլտեանի եւ Սեւան Տէյիրմէնճեանի։


 


ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ԱՇԱԿՈՅԹԻ (Գ. ՀԱՏՈՐ) | Յակոբ Մարթայան  
ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ԱՇԱԿՈՅԹԻ (Գ. ՀԱՏՈՐ)Յակոբ Մարթայան


ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՀԱՏՈՐ Գ


Ե. Վերազարթնում Ու Արծաթի Դար (886-1220)։ Հրատարակուած 2009ին, ի յիշատակ Ուսուցչաց ՀԻմնարկի առաջին Վարչութեան անդամ Հայկ Չիլինկիրեանի, խմբագրութեամբ Մաքրուհի Պ. Յակոբեանի եւ Արամ Գամպուրեանի։

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ՝ | Փասքալ Թէօրէնլի  
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ՝

Փասքալ Թէօրէնլի


ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ՝


ԱՐԴԻ ԳՐՈՂՆԵՐ


2008Բովանդակութիւն
bullet.gif Գլխաւոր Էջ
bullet.gif Պատմական
bullet.gif Վարչութեան Անդամներ
bullet.gif Լուրեր
bullet.gif Հեռանկար Եւ Առաքելութիւն
bullet.gif Գիրքեր
bullet.gif Ժպիտ
bullet.gif Նկարներ
bullet.gif Մանկական Գիրքեր Եւ Դասագիրքեր
bullet.gif Կապ
bullet.gif բառարան
bullet.gif Եդուարդ Գովան Բառարան-Ասութիւններ
ՀԱՅԵՐԷՆ
bullet.gif Can't see the contents? Please download and install Armenian fonts from here
bullet.gif İçeriği göremiyor musunuz? Lütfen buraya tıklayarak Ermenice yazı tiplerini indirin ve yükleyin.
Եդուարդ Գովան Բառարան-Ասութիւններ
Օրացոյց
Wednesday
Գիրքեր